Sininen hetki Paistunturin paliskunnassa Utsjoella.